Zákonná záruka

Na Zařízení značky KOSS se vztahuje dle § 612 a násl. zák. č. 40/1964 (Občanský zákoník) zákonná záruka v délce 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Prodloužená bezplatná záruka

V případě registrace na www.dozivotnizaruka.cz nebo na tel. č. 244 402 951 a za předpokladu splnění dalších podmínek dovozcem vyžadovaných se na Zařízení značky KOSS vztahuje Prodloužená bezplatná záruka v délce 12 měsíců. Prodloužená bezplatná záruka počíná běžet v okamžiku uplynutí Zákonné záruky. K Prodloužené bezplatné záruce mohou být účtovány případné náklady na poštovné. Prodloužená bezplatná záruka je rozšířením práv spotřebitele, není však pokračováním Zákonné záruky.

Zákonnou záruku a *Prodlouženou bezplatnou záruku nelze uplatnit jde-li o :

 • mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením (včetně mechanického poškození přívodních šňůr sluchátek) nebo zacházením v rozporu s návodem k obsluze nebo nevhodným umístěním (vlhké, prašné, kontaminované či jinak nevhodné prostředí)
 • poškození vzniklá opotřebením nad rámec běžného užívání
 • poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby

Doživotní záruka

Doživotní záruka je garance firmy KOSS, že prostřednictvím oficiálního dovozce bude Zařízení opraveno nebo vyměněno prvnímu majiteli po celý jeho život a to v případě jakékoliv elektrické či mechanické závady pouze za aktuální manipulační poplatek. Výše tohoto poplatku činí 300,- Kč za každé uplatnění Doživotní záruky. Spotřebitelé registrovaní na www.dozivotnizaruka.cz nebo prostřednictvím telefonu mají garantovanou sníženou sazbu manipulačního poplatku ve výši 50,- Kč. Oba poplatky mohou být zvýšeny o případné náklady na poštovné či přepravné k zákazníkovi.

Podmínky Doživotní záruky :

 • Zařízení bude opraveno nebo vyměněno (oprava nebo výměna se řídí vnitřními směrnicemi firmy KOSS) po celou dobu života prvního majitele a to bez ohledu na počet závad uplatňovaných v rámci doživotní záruky.
 • V případě, že Doživotní záruka bude uplatňována na typ Zařízení, které již není v prodeji a nelze jej opravit, bude Zařízení Spotřebiteli vyměněno za podobný typ ve stejné cenové relaci
 • V rámci Doživotní záruky se vás nikdo nebude ptát proč ..., uvedete pouze závadu vašich sluchátek
 • Za každou opravu či výměnu v rámci Doživotní záruky bude účtován manipulační poplatek ve výši 50,- Kč pro zaregistrované Spotřebitele. Pro nezaregistrované Spotřebitele činí tento poplatek 300,- Kč. Oba poplatky mohou být zvýšeny o případné poštovné či přepravné k zákazníkovi.

Další podmínky vyžadované dovozcem pro uplatnění Prodloužené bezplatné záruky nebo Doživotní záruky se sníženou sazbou manipulačního poplatku (50,- Kč)

 • Registrace na www.dozivotnizaruka.cz nebo telefonicky v pracovních dnech v době od 10:00 do 18:00 na tel. 244 402 951
 • V rámci registrace musí Spotřebitel uvést své jméno, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, typ Zařízení a Autorizační kód uvedený na zvláštní etiketě přilepené na sluchátkách. Uvedení místa, kde Spotřebitel Zařízení koupil není povinné a slouží pouze ke zkvalitňování služeb dovozce. Spotřebitel též zaškrtne, zda-li má zájem být informován o novinkách značky KOSS
 • Spotřebiteli bude na emailovou adresu zasláno Potvrzení o registraci společně se Zákaznickým kódem
 • V případě uplatnění Prodloužené bezplatné záruky nebo Doživotní záruky s požadavkem poplatku 50,- Kč musí Spotřebitel :
  • V případě zaslání Zařízení do servisního střediska společně s popisem závady, adresou a telefonním kontaktem přiložit kopii Potvrzení o registraci obsahující Zákaznický kód, který byl po registraci zaslán na Spotřebitelovu emailovou adresu. Jméno adresáta, na které budou sluchátka zaslány zpět musí souhlasit s jménem na které je příslušný Zákaznický kód registrovaný..
  • V případě osobní návštěvy servisního střediska musí registrovaný Spotřebitel opět předložit Zákaznický kód jenž mu byl přidělen při registraci, jinak nemusí být jeho nárok uznán.
 • Dovozce si vyhrazuje právo kdykoliv zkontrolovat totožnost reklamující osoby s osobou uvedenou na Potvrzení o registraci.
 • Dovozce si vyhrazuje právo v případě zneužití systému Doživotní záruky Spotřebitelem od příslibu Doživotní záruky odstoupit